A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / ข่าวพระบาลี / กองตรวจบาลี ปราการด่านสุดท้าย ก่อนประกาศผลสอบได้บาลีสนามหลวง

กองตรวจบาลี ปราการด่านสุดท้าย ก่อนประกาศผลสอบได้บาลีสนามหลวง

ในตอนนี้ เวลาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปราการสำคัญด่านสุดท้ายที่คอยคัดกรองและพิจารณาผู้สอบได้สอบตกจากระดาษคำตอบที่เขียนไป ก็คือกองตรวจบาลีนี้แหละครับ ซึ่งหลังจากสอบเสร็จแล้ว ก่อนจะถึงวันตรวจข้อสอบบาลี เราท่านทั้งหลายก็มักจะได้เห็นยุทธวิธีเสริมอานุภาพช่วยให้สอบผ่านของนักเรียนบาลีที่แปลกแตกต่างกันออกไป บ้างก็ปฏิบัติธรรมธุดงควัตร บ้างก็เดินสายไหว้พระทำบุญ บ้างก็ไปบนบานสานกล่าวมงคลสถานต่างๆ  เรียกว่าทุกวิธีที่ทำแล้ว เชื่อว่ามีผลให้สอบได้ นักเรียนบาลีทำหมดแหละครับ อย่างน้อยก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ตนเองมีความหวังก่อนที่จะประกาศผล และในช่วงนี้ก็มักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสอบผ่านบาลีด้วยวิธีแปลกๆมากมาย ทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้าง มีที่มาบ้างไม่มีที่มาบ้าง อาทิเช่น เรื่องช่วยชีวิตมดดำเลยสอบได้ ไปจนกระทั่งเรื่องต้นขนุนทองศักดิ์สิทธิ์หลังวัด ซึ่งวิธีเหล่านั้น หากจะถามแอดมินว่า ทำแล้วสอบบาลีได้จริงหรือ อันนี้แอดมินขออนุญาตออกตัวก่อนว่า ต้องลองด้วยตนเองสถานเดียวครับ เพราะมันเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาในหมู่นักบาลี ซึ่งวันหลังแอดมินจะนำตำนานเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังพอเป็นยากระสัย แต่วันนี้ แอดมินจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักปราการด่านสุดท้ายอย่างกองตรวจบาลีกันดีกว่าครับ ว่าท่านเหล่านี้มาจากไหน แต่ละท่านตรวจยังไง ท่านมือหนักหรือมือเบาอย่างไร ไปลองอ่านกันเลยครับ

12799201_1136291453055247_7203711878227592211_n
พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง

.
สำหรับกรรมการตรวจบาลีนั้น สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงจะทำหนังสือกราบอาราธนามาจากทั่วทั้งประเทศ โดยคัดเลือกจากคณาจารย์ที่เป็นเปรียญหกประโยคขึ้นไป หรือต่ำกว่านั้น ก็ต้องมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ซึ่งเมื่อทำการแบ่งกลุ่มตามสายงานที่มาแล้ว จะมีสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ.

  1. กลุ่มสายปกครอง กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่คัดเลือกมาจากพระชั้นปกครอง ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาบาลี ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้สอนหนังสือบาลีกันแล้ว อาทิ เจ้าคณะจังหวัด,เจ้าคณะอำเภอต่างๆ
  2. กลุ่มสายครูสอน กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคณาจารย์รุ่นใหม่ๆที่ยังสอนหนังสือแก่นักเรียนบาลีอยู่

ผู้ตรวจทุกโต๊ะต้องเห็นแก่พระศาสนามากกว่าเห็นแก่บุคคล ไม่มักง่าย ไม่สุกเอาเผากิน ไม่ฆ่าผู้สอบ เพราะความรีบร้อนหรือสะเพร่า ไม่ช่วยผู้สอบด้วยอ้างว่ามีเมตตาธรรมสูง เพราะการกระทำเช่นนั้นมิใช่เมตตาที่แท้จริง เป็นการขาดความรับผิดชอบ เป็นการทําลายวงการบาลีและพระศาสนา โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์. -พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง

โดยทั้งสองกลุ่มนี้ เมื่อทำการตรวจปัญหาจะตั้งอยู่บนหลักการตรวจ 3 ประการคือ

  1. ตรวจบริบท คือ ส่วนข้างเคียงคำตอบที่ผู้สอบทำไว้ในกระดาษคำตอบ เช่น ความสะอาด การเว้นวรรคตอน การทําเครื่องหมาย ความตั้งใจในการตอบ.
  2. ตรวจภูมิ คือ การตรวจหลักต่างๆ เช่น หลักการแปลไทยเป็นมคธ หรือหลักการเรียง หลักไวยากรณ หลักการเขียนหนังสือ หลักการสะกดการันต หลักภาษา เป็นต้นภูมินี้สําคัญมาก สมควรที่ผู้ตรวจจะต้องพิถีพิถันละเอียดละออให้มาก เป็นการกลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมจะเป็นครูอาจารยและเป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต .
  3. ตรวจเนื้อหา คือ คําตอบที่เป็นตัวหนังสือ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการตรวจ การสอบได้หรือสอบตกอยู่ที่เนื้อหาคําตอบนี้.
44

และทางกองบาลีสนามหลวงวางหลักไว้อีกว่า ผู้ตรวจทุกโต๊ะต้องเห็นแก่พระศาสนามากกว่าเห็นแก่บุคคล ไม่มักง่าย ไม่สุกเอาเผากิน ไม่ฆ่าผู้สอบ เพราะความรีบร้อนหรือสะเพร่า ไม่ช่วยผู้สอบด้วยอ้างว่ามีเมตตาธรรมสูง เพราะการกระทำเช่นนั้นมิใช่เมตตาที่แท้จริง เป็นการขาดความรับผิดชอบ เป็นการทําลายวงการบาลีและพระศาสนา โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ คือจะทําให้ได้พระเปรียญที่มีภูมิปัญญาไม่สมกับระดับชั้นมาเป็นครูอาจารยหรือบริหาร กิจการพระศาสนาต่อไป เป็นเรื่องที่พึงตระหนัก ขอให้เป็นไปตามหลักกรรมคือ ทําได้ก็สอบได้ ทำไม่ได้หรือทำไม่ดีก็สอบตก พึงตระหนักคุณภาพมากกว่าปริมาณ ปริมาณแม้มีมาก แต่ไม่สามารถ ก็ยังประโยชนให้สําเร็จไม่ได้ ส่วนปริมาณที่มีน้อยแต่มีความสามารถ ก็อาจยังประโยชนให้สำเร็จได้ เหมือนหมู่คนโง่ไม่อาจทําการใหญ่ให้สําเร็จได้ ส่วนบัณฑิตแม้เพียงคนเดียว ก็อาจทําการใหญ่ให้สําเร็จ.

กรรมการสายเหยี่ยวและกรรมการสายพิราบ

พระศรีคัมภีรญาณ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

ซึ่งแม้นว่าทางกองบาลีสนามหลวง จะได้มีการวางหลักเกณฑ์การตรวจไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อถึงบางคราวที่ต้องใช้ดุลยพินิจ กรรมการแต่ละโต๊ะแต่ละกองก็ย่อมมีดุลยพินิจไม่เหมือนกัน แอดมินจึงขอแบ่งสายการตรวจปัญหาออกไปตามลักษณะการใช้ดุลยพินิจอีกสองสาย

  1. สายเหยี่ยว หูตาว่องไว จับปุบเห็นที่ผิดปับ เน้นคุณภาพคับแก้วของผู้ที่จะสอบ ผ่าน, ใครผ่านโต๊ะกรรมการสายเหยี่ยวนี้ถือว่าเก่งจริง
  2. สายพิราบ กลุ่มนี้จะเป็นสายเมตตาสูง เน้นให้กำลังใจผู้เรียน อนุโลมข้อที่ สมควรได้แก่นักเรียนค่อนข้างเยอะ

เมื่อกล่าวถึงลักษณะที่ต่างกันของสองสายนี้ นั้นแสดงถึงว่า ในบางกรณี คณะกรรมการเองก็มีข้อวินิจฉัยในการตรวจต่างกันออกไป ตามอัตโนมติของแต่ละบุคคล คราวนี้ก็อยู่ที่ว่า ใบกระดาษคำตอบนั้น จะตกไปที่โต๊ะของสายใด

 

 

ขอยกตัวอย่างเรื่องการ ตรวจวิชากลับ ของเพื่อนร่วมชั้นเรียนประโยค 6 เมื่อ 15 ปีก่อนมาเป็นตัวอย่างว่า สายเหยี่ยวกับสายพิราบนั้น มีข้อวินิจฉัยบทบาลีในบางเรื่องต่างกันอย่างไร โดยเหตุการณ์มีอยู่ว่า

 

“มีนักเรียนประโยค 6 คนหนึ่งทำข้อสอบวิชาแปลไทยเป็นมคธได้ดีมาก เขียนดี เขียนถูกต้องตามหลักการแปลไทยเป็นมคธทุกอย่าง แต่เหตุมีอยู่ว่า ตอนสุดท้ายของข้อสอบ แม่กองบาลีฯท่านออกเป็นคาถาปัฐยาวัตร ซ้ำเป็นพระพุทธพจน์ด้วย ซึ่งนักเรียนรูปนี้จำคาถาไม่ได้ เมื่อจำไม่ได้ก็เลยแต่งคาถาเองเป็นร้อยแก้วเพราะสุดวิสัยเกินจะแก้ทางใดได้แล้ว

เมื่อออกจากห้องสอบ ก็ได้ไปเรียนถามคณะกรรมการที่ตรวจประโยค 6 สองรูป ซึ่งเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะทั้งสองรูป รูปหนึ่งบอกว่า ถ้าท่านหากตรวจเจอ ถ้าตอนบนดีหมดมาเสียเฉพาะตรงคาถานี้ที่เดียว ท่านจะดูว่าคาถานี้มีกี่ประโยค ถ้ามีประโยคเดียวก็เก็บแค่หกคะแนน ไม่ต้องถึงกับเอาตกเพราะบริบทดีอยู่แล้ว แต่พอไปถามกับกรรมการอีกรูปหนึ่ง ซึ่งตรวจประโยคหกเหมือนกัน ท่านกลับบอกว่า ไม่ได้ ยังไงก็ให้ไม่ได้ คาถาเป็นพุทธพจน์จะแต่งเองไม่ได้ มันไม่สมภูมิประโยค 6 ถ้าท่านเจอท่านจะให้ตกเลย” โชคดีว่าปีนั้น นักเรียนท่านนี้สอบผ่าน.

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะกรรมการละโต๊ะจะมีดุลยพินิจในการตรวจแตกต่างกัน  แต่ทุกโต๊ะก็ยังยึดหลักการกลางเสมอเหมือนกันที่ว่า

ทุกโต๊ะต้องเห็นแก่พระศาสนามากกว่าเห็นแก่บุคคล ไม่มักง่าย ไม่สุกเอาเผากิน ไม่ฆ่าผู้สอบ เพราะความรีบร้อนหรือสะเพร่า ไม่ช่วยผู้สอบด้วยอ้างว่ามีเมตตาธรรมสูง ทําได้ก็สอบได้ ทำไม่ได้หรือทำไม่ดีก็สอบตก

เป็นยังไงกันบ้างครับ ทัวร์เยี่ยมกรรมการที่แอดมินได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักปราการด่านสุดท้ายอย่างกองตรวจบาลีมา แต่ละโต๊ะนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่มั้ยครับ ฉะนั้น รายชื่อในประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงผ่านในปีนี้ แอดมินก็ขอให้นักเรียนบาลีที่เข้าสอบทุกท่าน จงโชคดี สอบผ่านกันทุกรูปในปีการศึกษา 2558 นี้น่ะครับ

About admin

Check Also

1437659657-IMG7161res-o

วิกฤตแห่งบาลี เรื่องน่าวิตกนี้เกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาว่าหรือไม่

ขณะที่ประชากรไท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *