A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / ข่าวปริยัติธรรมแผนกสามัญ / 10 โรงเรียนพระเณรสายสามัญ สุดแกร่งของคณะสงฆ์ไทยที่โดดเด่นด้วยคุณภาพวิชาการไม่แพ้โรงเรียนภายนอก
600123-26.2

10 โรงเรียนพระเณรสายสามัญ สุดแกร่งของคณะสงฆ์ไทยที่โดดเด่นด้วยคุณภาพวิชาการไม่แพ้โรงเรียนภายนอก

moli3ป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรนั้น นอกจากจะมีการเรียนนักธรรมบาลีแล้ว ยังมีการศึกษาอีกแขนงหนึ่ง คือ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ อันได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนวิชาการทางโลก ผสานควบคู่ไปกับการเล่าเรียนวิชาการทางธรรม ซึ่งในปัจจุบัน แม้ว่าหลายโรงเรียนจะได้รับผลกระทบจากภาวะกระแสต่างๆ ทั้งเรื่องจำนวนนักเรียน ทั้งเรื่องการสมองไหลของครูผู้สอน ทั้งเรื่องกฎหมายรองรับที่ชัดเจนอย่าง ร่าง พรบ.การศึกษาสงฆ์ ฯลฯ แต่เชื่อหรือไม่ว่า ยังมีโรงเรียนสายสามัญของพระเณรอีกหลายโรงด้วยกันที่สามารถยืนหยัดต้านทานกระแสเหล่านี้ได้อย่างงดงาม และเป็นที่ไว้วางใจทั้งจากผู้คนในแวดวงการศึกษาและจากบรรดาผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาบวชเรียน ณ โรงเรียนเหล่านี้ว่า โรงเรียนเหล่านี้ สามารถจักฝึกหัดบุตรหลานของตนให้เป็นคนมีคุณภาพด้านคุณธรรมและความรู้ที่ไม่ด้อยกว่าโรงเรียนชั้นนำภายนอกเป็นแน่

i5bah9chkjhab65jaijfd
วันนี้ ทางกลุ่มแอดมิน ขอนำพาท่านทั้งหลายไปชม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ชั้นนำของคณะสงฆ์ไทยที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตน, วิสัยทัศน์ฝ่ายบริหาร คุณภาพวิชาการ พร้อมทั้งความสำเร็จของศิษย์เก่า จะมีโรงเรียนอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ

10 โรงเรียนพระเณรสายสามัญ สุดแกร่งของคณะสงฆ์ไทยที่โดดเด่นด้วยคุณภาพวิชาการไม่แพ้โรงเรียนดังภายนอก

1 โรงเรียนเตรียมสามเณร วัดครึ่งใต้ เชียงราย
2 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น
3 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ปราจีนบุรี
4 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา
5 โรงเรียนมงคลวิทยา วัดเขาสาป ระยอง
6 โรงเรียนบาลีสาธิต มจร.เชียงใหม่ วัดสวนดอก เชียงใหม่
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดหนองขุ่น อุบลราชธานี
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล กรุงเทพ
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา สิงห์บุรี
10 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง นครสวรรค์
22228477_961975890617920_3371099660874484956_n

ที่นี้ มาดูเหตุผลกันน่ะครับว่า ทำไมพวกเราทีมการศึกษาสงฆ์จึงเลือกโรงเรียนเหล่านี้ให้เป็นดาวเด่นสุดแกร่งของโรงเรียนพระเณรแผนกสามัญศึกษา  เริ่มกันที่โรงเรียนแรก คือ โรงเรียนเตรียมสามเณรวัดครึ่งใต้ ของ ท่าน ว.วชิรเมธี ซึ่งแอดมินการศึกษาสงฆ์ไทยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า นี้แหละโรงเรียนพระเณรต้นแบบที่คนจะแห่แย่งกันเข้ามาเรียน นี้แหละโรงเรียนต้นแบบในการแก้วิกฤติเยาวชนบวชเรียนน้อยลงอย่างได้ผลชะงัด เพราะโรงเรียนนี้ถือเป็น “ว่าที่โรงเรียนพระเณรอินเตอร์แห่งแรกของประเทศไทย” เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพวิชาการสูงระดับ A+ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ผู้อ่านทั้งหลายตามแอดมินไปดูกันนะครับว่า โรงเรียนนี้มีความเป็นเลิศเรื่องอะไร ถึงได้รับการโหวตจากสภาแอดมินการศึกษาสงฆ์ไทยทั้ง 14 ท่าน ผู้จบสายครุศาสตร์และบาลีชั้นเปรียญเอกให้เป็นสุดยอดโรงเรียนพระเณรสายสามัญสุดแกร่งของประเทศไทย

19656898_912879305527579_6418079493152706784_n
สำหรับโรงเรียนเตรียมสามเณรวัดครึ่งใต้ จังหวัดเชียงราย ของท่าน ว.วชิรเมธีนั้น เป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายชัดเจน คือการเป็นโรงเรียนอินเตอร์พระเณรแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นสถานที่สร้างศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยความรู้สามารถเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปในนานาอารยประเทศได้ โรงเรียนนี้แม้จะเป็นโรงเรียนตั้งใหม่ เพิ่งมีอายุครบ ๑๐ ขวบปีในเดือนที่ผ่านมา(นับแต่ท่าน ว.เข้ามาพัฒนาโรงเรียนเดิมของท่านที่มีอยู่แล้ว) แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศของท่าน ว วชิรเมธี แห่งไร่เชิญตะวัน จึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีความไม่ธรรมดาแบบที่โรงเรียนพระเณรอืนๆยากที่จะมีได้ จะเรียกว่า นี้คือ ครึ่งใต้โมเดลหรือครึ่งใต้  license  ก็คงไม่ผิดนัก ซึ่งแอดมินขอสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้
19105512_899629803519196_2616570390758689932_n
1.โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนที่ท่าน ว. ตั้งใจสร้างให้เป็นโมเดลโรงเรียนเตรียมสามเณรอินเตอร์แห่งแรกของประเทศ โดยท่านได้แนวคิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นว่าประเทศไทยมีโรงเรียนเตรียมทุกประเภท ทั้งเตรียมแพทย์ เตรียมครู เตรียมทหาร แต่ไม่มีโรงเรียนเตรียมสามเณร
2. เป็นโรงเรียนที่ผสมผสานแนวคิดการจัดการศึกษาจากปราชญ์คนสำคัญของโลกอย่างท่านพุทธทาส ท่าน ปอ.ปยุตโต (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) องค์ดาไลลามะ และท่านติช นัท ฮัน เข้าด้วยกัน จนได้หลักแนวคิดที่ว่า โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนต้องพัฒนาไปในลักษณะท่า “ทางโลกก็เลิศล้ำทางธรรมก็เลิศลอย” ซึ่งในปัจจุบัน หากวัดจากคะแนนสอบ B-Net อันเป็นการวัดผลระดับชาติของพระเณร โรงเรียนวัดครึ่งใต้ ถือว่ามีคะแนนเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศ
19437215_904941902987986_23544055631535437_n
3. เป็นโรงเรียนที่โดดเด่นด้านภาษาต่างประเทศมากมาก ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่งท่าน ว. ได้สร้างความโดดเด่นให้แก่ลูกเณรของท่านในด้านนี้ด้วยการเชิญครูจากต่างประเทศทั้งจากอเมริกา,ออสเตรียและประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีการส่งสามเณรที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมช่วงปิดเทอมในต่างประเทศอีกด้วย คือ ส่งไปสถาบันสอนภาษา ณ ธรรมศาลา ขององค์ดาไลลามะ และท่าน ว. วชิรเมธี ยังมีแนวคิดจะส่งสามเณรไปที่อังกฤษและญี่ปุ่นในช่วงปิดเทอมปีนี้อีกด้วย
19059066_894384380710405_8807453659126518081_n

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้รุ่นน้องในโรงเรียนได้ดูรุ่นพี่ที่มีความตั้งใจเรียนเป็นแบบอย่าง ซึ่งจากการฝึกจากครูเจ้าของภาษานี้เอง ทำให้สามเณรของท่านคว้าที่ 1 การบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ และที่สำคัญลูกณรของท่าน ยังมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษถวายพระองค์ท่าน จนได้รับถวายผ้าไตรพระราชทานและทุนการศึกษาจากพระองค์อีกด้วย เรียกว่า ภาษาต่างประเทศโรงเรียนนี้ไม่เป็นสองรองใครในดงขมิ้น

19059326_897626920386151_4311849958593584388_n

4. เป็นโรงเรียนที่ท่าน ว. ตั้งใจให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามเณรอินเตอร์คุณภาพทางวิชาการระดับ A+ ที่เยาวชนชายอยากจะบวชเข้ามาเรียน (เข้าสโลแกนที่เขาเรียกว่า ไม่ค่าใช้จ่ายแต่ได้ของคุณภาพสูง) และท่านยังคาดหวังให้ที่นี้เป็นฐานต่อยอดสร้างศาสนทายาทที่มีความสามารถ เป็นพระธรรมทูตที่เผยแผ่พระศาสนาไปได้ทั่วโลกทั้งด้วยการเทศน์สอนด้วยภาษาอังกฤษและการเขียนตำราธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ที่แอดมินยกมาทั้ง 4 ข้อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของท่านและจากความสำเร็จในการจัดการศึกษาของท่านโดยคัดลอกจากบทสัมภาษณ์ครบรอบ 10 ปีโรงเรียนเตรียมสามเณรวัดครึ่งใต้ซึง่สัมภาษณ์โดยหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สำหรับท่านผู้ใดต้องการอ่านเพิ่มเติ่มสามารถเข้าไปได้ที่ https://www.posttoday.com/dhamma/522879

และสำหรับท่านใดต้องการส่งบุตรหลานเข้าไปบวชเรียนกับพระอาจารย์ท่าน สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : https://web.facebook.com/watkrungtaiwittayaschool?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBCdXvOPSNtl9ozzpcLE1YeDSTgoNpwldUepy2mrWagIk8C7_MKFkUVTgaxXLpzibGSEZfcCnhqiJy2&hc_ref=ARRvMG59RfA9Qt3acRwCzLzuoOI3nrq3AZMQeCtTj5eLAt0xGZhENxqElUhrTdtX8Wg

นี้แค่โรงเรียนแรกนะครับ วันต่อไป แอดมินขอต่อด้วยโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเคยสร้างชื่อด้วยการมีสามเณรแอดมิชชั่นติดยกวัด และในจำนวนที่แอดมิชชั่นติดนี้มีบางรูปสอบติดแพทย์และวิศวะ เป็นครั้งแรกของพระเณรด้วย

About admin

Check Also

ONB_3150

พรบ.การศึกษาสงฆ์ อีกหนึ่งร่างกฏหมายที่พระภิกษุสามเณรไทยต้องรู้ ตอนที่ 1

  ขึ้นชื่อ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *