A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / ข่าวปริยัติธรรมแผนกสามัญ / พรบ.การศึกษาสงฆ์ อีกหนึ่งร่างกฏหมายที่พระภิกษุสามเณรไทยต้องรู้ ตอนที่ 1
ONB_3150

พรบ.การศึกษาสงฆ์ อีกหนึ่งร่างกฏหมายที่พระภิกษุสามเณรไทยต้องรู้ ตอนที่ 1

12799201_1136291453055247_7203711878227592211_n
พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง

 

ขึ้นชื่อว่า กฎหมายเมื่อประกาศบังคับใช้แล้วจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ วลีนี้ถือเป็นวลีที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมถึงพระภิกษุสามเณรไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ แต่เดิมหากใครเรียนถึงระดับนักธรรมชั้นเอกเราจะคุ้นกับบทกฎหมาย บทหนึ่ง คือ พรบ.คณะสงฆ์ 2535 ซึ่งเป็น พรบ.เกี่ยวกับคณะสงฆ์เพียงฉบับเดียวที่บังคับใช้ในหมู่สงฆ์ยุคปัจจุบัน แต่ในขณะนี้ หากใครติดตามข่าวสารด้านการศึกษา ก็คงจะพอเห็นข่าว ร่าง พรบ.การศึกษาสงฆ์ผ่านตาอยู่กลายๆเป็นบางครั้งบางคราว..หรือบางคนบางท่านก็ได้ยินเขาว่ามาอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้าง
…….ฉะนั้น วันนี้ แอดมินจะนำทุกท่านไปรู้จักกับ ร่าง พรบ.การศึกษาสงฆ์ ที่คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดย มส.(มหาเถรสมาคม)กำลังปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพื่อนำเสนอสำนักนายกฯต่อไปในขณะนี้ โดยจะขอนำเสนอใน 3 ประเด็นคือ

  1. สาเหตุที่ต้องมี พรบ. การศึกษาสงฆ์
  2. ขั้นตอนและกระบวนการ ก่อนที่จะมีร่างจริงเสนอรัฐบาล
  3. ผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น เมื่อมีการประกาศบังคับใช้

1.สาเหตุที่ต้องมี พรบ. การศึกษาสงฆ์

…….จากที่เกริ่นไปตอนต้นว่า แต่เดิมทีคณะสงฆ์เรา มี พรบ.ที่บังคับใช้เพียงฉบับเดียว คือ พรบ. คณะสงฆ์ 2535 และช่องโหว่ที่สำคัญของ พรบ.คณะสงฆ์ 2535 ประการหนึ่งนั้น คือ ไม่มีมาตราที่ว่าด้วยการกำกับดูแลการศึกษาคณะสงฆ์แม้แต่มาตราเดียว ทำให้การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น ไม่มีบทกฎหมายมารองรับ ไม่มีระเบียบการจัดการที่แน่นอน เป็นเพียงแต่ไปอาศัยตีความบทกฎหมายของ พรบ.ฉบับอื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการมาประกอบใช้ในการกำกับดูแลเท่านั้น
…….ด้วยเหตุที่ไม่มีบทกฎหมายขึ้นมารองรับนี้เอง ทำให้การจัดการศึกษาแผนกสามัญ เริ่มมีปัญหา  โดยเฉพาะปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรครูซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สุดที่ฝ่ายจัดการศึกษาแทบจะทุกโรงเรียนพบเจอ นอกนั้นก็เป็นปัญหานักเรียนที่ลดน้อยลงบ้าง ปัญหางบประมาณบ้าง แต่ที่ทุกคนพูดเป็นเสียเดียวกันว่า อยากได้ พรบ.มาเร่งด่วนที่สุดก็เพื่อแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรครูนี้แหละครับ.
…….ถามว่า ที่บอกว่า ครูมีปัญหานั้น ครูมีปัญหายังไง ทำไมถึงแก้กันเองไม่ได้ ทำไมจึงอยากได้ พรบ.การศึกษาสงฆ์มาช่วยแก้ก่อนจะตอบคำถามนี้ ก็ต้องขอเล่าย้อนไปก่อนว่า การจัดการศึกษาคณะสงฆ์นั้น แยกเป็นสามแขนงอย่างที่ทุกท่านเข้าใจกันคือ บาลี นักธรรมและสามัญ.

เหตุการณ์สมองไหลคือการที่ครูย้ายหรือสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือหันไปหาอาชีพที่มั่นคงกว่าเดิม

สายที่ดูจะเป็นระบบและได้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติมากที่สุดคือสายสามัญ โดยมีระบบประกันคุณภาพโรงเรียนทั้งจากภายในภายนอก มีการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโดย สมศ. สายสามัญนี้เรียกได้ว่า มีระบบกลั่นกรองมาตรฐานเหมือนกับโรงเรียนข้างนอกที่ญาติโยมเรียนทุกประการ.

แต่สายสามัญของคณะสงฆ์นี้ มีข้อเสียเปรียบโรงเรียนภายนอกของรัฐ อยู่ที่ครูผู้สอนในโรงเรียนสายสามัญนั้น ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแต่อย่างใด มีสถานะเพียงลูกจ้างอย่างโรงเรียนในเครือเอกชนเท่านั้น ครูในโรงเรียนสายสามัญซึ่งส่วนใหญ่เป็นฆราวาสถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสวัสดิการใดใดที่จะมาให้ความมั่นคงแก่ตนเลย ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่พักอาศัย แม้กระทั่งขั้นเงินเดือนยังไม่ระเบียบกำหนดที่ชัดเจน แล้วแต่ใจของ ผอ.โรงเรียนจะคิดจ่าย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงจะบำเหน็จบำนาญเมื่อตอนแก่ตัว

ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า ครูฆราวาสส่วนใหญ่ในโรงเรียนสายสามัญของพระเณรนั้นไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานเลยก็ว่าได้ จะเจ็บจะป่วยก็จ่ายเอง เช่าบ้าน อาหารการกินก็จ่ายเองหมด ความเติบโตในหน้าที่การงานก็ไม่มี เงินเดือนบางโรงเรียนไม่เคยขึ้นเลยตลอด 10 ปีก็มี ด้วยเหตุนี้เองเหตุการณ์สมองไหลจึงเกิดขึ้นในโรงเรียนสายสามัญอยู่ตลอด (โดยเหตุการณ์สมองไหลคือการที่ครูย้ายหรือสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือหันไปหาอาชีพที่มั่นคงกว่าเดิม) ครูฆราวาสที่สอนจนมีทักษะชำนาญแล้วหรือมีความรู้ความสามารถดีแล้ว หนีไปสอบเป็นข้าราชการหรือไปทำงานในสายอื่นหมด เพราะธรรมดาปุถุชนที่ยังมีภาระที่ต้องแบกรับอยู่อีกมากมาย เมื่อมีโอกาสที่ดีกว่ามั่นคงกว่าเข้ามา เขาก็ย่อมไขว่คว้าโอกาสที่เข้ามานั้นถึงแม้ว่าใจของครูเหล่านั้นจะอยากอยู่ช่วยพระศาสนาเท่าใดก็ตาม

พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง

ทีนี้ เมื่อครูเก่งๆย้าย ทำให้โรงเรียนปริยัติสายสามัญขาดบุคลากรในส่วนวิชาของครูนั้นๆทันที กว่าจะสร้างกันขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้เวลานานโข สร้างได้แล้วก็เจอกับปัญหาสมองไหลที่ว่ามานี้อีกทำให้สายสามัญนอกจากจะพัฒนาได้ช้าแล้ว ยังสาละวันจะเตี้ยลงไปเรื่อยๆ

2.ขั้นตอนและกระบวนการ ก่อนที่จะมีร่างจริงเสนอรัฐบาล

ด้วยเหตุนี้เอง ทางโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ จึงได้รวมด้วยช่วยกันทั้ง 400 กว่าโรง ร่างกฎหมายขึ้น เพื่อแก้ปัญหาที่สายสามัญประสบโดยตรงโดยให้ชื่อว่า ร่าง พรบ.ปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ซึ่งเนื้อในร่าง พรบ.สามัญ แต่แรกเริ่มนั้น ครอบคลุมการจัดการศึกษาสายสามัญทุกด้าน ทั้งบุคลากรครู  ทั้งนักเรียน ทั้งโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ทั้งสวัสดิการ ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา เรียกว่า Full option และทุกอย่างเหมือนว่าจะไปได้ด้วยดี สมดังเจตนารมณ์ของชาวสามัญทุกประการ แต่แล้วงานนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ชาวสามัญจนได้ครับ

เหตุการณ์เซอร์ไพรส์ ชาวปริยัติสามัญก็อยู่ที่ขั้นตอนนำเสนอร่างกฎหมายไปที่ มส นี้แหละครับ อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า แต่เดิมนั้น ร่าง พรบ. ฉบับนี้ มีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสมองไหลและรับรองสถานะทางการศึกษาของสายสามัญโดยตรง ไม่เกี่ยวกับสายบาลีกับสายนักธรรม แต่อย่างใด

 

 

มส. นั้นเมื่อได้เห็นร่าง พรบ.สามัญ นี้เข้า ก็เกรงว่า หากปล่อยให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านไป จะกลายเป็นว่า การศึกษาของคณะสงฆ์อีกสองแขนง อันได้แก่นักธรรมและบาลีตกขบวนไปทันที ทำให้บาลีกับนักธรรมนั้น ไม่มีกฎหมายรองรับดุจเดียวกับสายสามัญ ด้วยเหตุนี้เอง มส. จึงขอเพิ่มนักธรรม-บาลีเข้าไปในร่าง พรบ.ด้วยฉะนั้น มส. จึงตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นใหม่ ซึ่งมีบอร์ดใหญ่หลักๆประกอบด้วย

  • พระพรหมมุนี             ตัวแทนสายนักธรรม
  • พระพรหมโมลี           ตัวแทนสายบาลี
  • พระพรหมบัณฑิต      ตัวแทนสายอุดมศึกษา(มหาลัย)
  • พระครูสุนทรพิมลศีล   ตัวแทนสายสามัญ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมการศึกษาสงฆ์ 3 แขนง เข้าไว้ใน ร่าง พรบ.ฉบับนี้ ฉบับเดียว แล้วเปลี่ยนชื่อจาก พรบ.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็น พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ปัญหาเริ่มมาจากตอนรวมนี้แหละครับ เพราะไม่ทราบว่า รวมกันอีท่าไหน ทำไปทำมา เล่นเอาสายสามัญแทบไม่เหลือสถานะอยู่ในร่างกฎหมายการศึกษาฉบับใหม่นี้เลย มาตราต่างๆที่สายสามัญตั้งใจร่างเพื่อป้องกันเหตุการณ์สมองไหลให้แก่บุคลากรในโรงเรียนของตนนั้น หายไปเกลี้ยง กลายเป็นว่า ร่าง พรบ. ฉบับนี้ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบาลีและนักธรรมแทบจะทุกมาตรา ส่วนสามัญกลับกลายเป็นส่วนประกอบเล็กๆส่วนหนึ่งในร่าง พรบ. นี้ เรียกว่า ทำเอาครูสายสามัญใจสลายไปตามๆกัน

ดังจะเห็นได้ว่า ร่าง พรบ. นี้ มีการปรับปรุงแก้ไขถึง 5 ครั้ง ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้ว กว่า มส จะอนุมุติผ่าน และฉบับที่ผ่าน มส ก็แทบจะไม่เหลือเค้าเดิมของ พรบ. สายสามัญซึ่งเป็นปฐมเหตุแห่งการร่าง พรบ.การศึกษา เรียกว่า มันได้กลายเป็น พรบ. บาลีไปแล้วก็คงจะไม่ผิด

สำหรับตัวแทนบอร์ดใหญ่ในฝ่ายสามัญนั้น แม้นจะกังวลใจที่หลายมาตราของตนถูกตัดออกไป แต่ก็ต้องจำยอมเพื่อให้ผ่าน มส ไปก่อน โดยมีความหวังเล็กๆว่าจะไปแก้ไขเพิ่มเติมเอาในชั้นกรรมาธิการ (ถ้าได้อ่ะน่ะ)

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร.

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  พรบ.การศึกษาสงฆ์ ฉบับนี้ ก็ได้ผ่าน มส ไปเรียบร้อย แต่พอนำไปส่งสำนักนายกฯเพื่อให้นำเข้า ครม.พิจารณาก็เจอสำนักนายกฯตีกลับมาทันที เพราะในหลายๆมาตรานั้นมีปัญหา โดยเฉพาะมาตราที่ถูกถามกลับมามากที่สุด คือ มาตรา 18 ว่าด้วยการเทียบวุฒิบาลี กับ วุฒิทางโลก ที่ตอนหนึ่งของมาตรากล่าวว่า ให้เทียบประโยคเก้าเท่ากับปริญญาเอก คณะกรรมาธิการในส่วนการศึกษาที่เป็นฆราวาสถึงกับแซวถามคณะทำงานฝ่ายพระว่า ถ้าเทียบประโยคเก้ากับปริญญาเอกได้ แล้วคนที่จบปริญญาเอกจบดอกเตอร์ ทางคณะสงฆ์จะเทียบประโยคเก้าให้ได้หรือไม่ ฉะนั้น ร่าง พรบ การศึกษาสงฆ์ ในตอนนี้จึงวนกลับมาอยู่ที่การแก้ไขรายมาตราที่มีปัญหา โดยในรอบนี้ ได้มีการเชิญกฤษฎีกาและผู้รู้กฎหมายอีกหลายท่านมาช่วยกันร่าง ช่วยกันปรับ ช่วยแก้ไข ให้ ร่าง พรบฺ ฉบับนี้ สมบูรณ์พร้อมที่จะนำเสนอให้สำนักนายกฯอีกครั้ง….พระเณรเราก็รอกันต่อไปครับ…..

ในส่วนของแอดมินเองนั้น เห็นด้วยกับการที่ มส. เอาสายบาลีกับนักธรรม มารวมกับ พรบ. สายสามัญ เพราะหากพลาดไปล่ะก็ การจะร่าง พรบ.เฉพาะบาลี-นักธรรมเองและส่งไปให้ตราเป็นกฎหมายเพื่อประกาศบังคับใช้คงจะเป็นไปได้ยาก แต่ที่แอดมินกังวลคือ ในส่วนการศึกษาสายสามัญที่ในร่างใหม่แทบจะไม่เหลือมาตราสำคัญที่สายสามัญเขาเรียกร้องอยากได้เลย ทำให้ ร่าง พรบ.ฉบับนี้ อาจจะไม่ตอบโจทย์ให้ชาวสายสามัญตามเจตนารมณ์เดิมที่พวกเขาช่วยกันร่างมาเท่าที่ควร ยังไง พวกเราท่านทั้งหลายก็รอดูกันน่ะครับว่า ร่าง พรบ. การศึกษาสงฆ์ฉบับนี้ จะผ่านและได้นำมาใช้จริงหรือไม่..ถ้าผ่านก็ถือได้ว่านี้เป็น พรบ.เกี่ยวกับคณะสงไทยฉบับที่สอง นับแต่เรามี พรบ.คณะสงฆ์ 2535 แต่ถ้าไม่ผ่าน งานนี้ก็เอวํ…รอรัฐบาลหน้า..555555

ยังไม่จบน่ะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อตอนที่ 2 ว่าด้วยข้อดีที่พระภิกษุสามเณรไทยจะได้รับ หาก ร่าง พรบ. นี้ผ่าน

สำหรับร่าง พรบ. ทั้งสองแบบนั้น ท่านผู้อ่านสามารถอ่านดูและเปรียบเทียบเป็นรายมาตราต่อมาตราได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยขอรับ

About admin

Check Also

IMG_3223

โอวาทปัจฉิมนิเทศตรวจบาลี…คีย์เวิร์ดสำคัญที่แม่กองส่งสารถึงนักเรียนบาลีทั้งประเทศ

กระแสทอล์ก ออฟ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *